Atık Geti̇rme Merkezi̇
ÜRÜN ARAYIN
Atık Geti̇rme Merkezi̇
Toplam ürün sayısı 2

Atık Geti̇rme Merkezi̇

Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n Geli̇şti̇ri̇lerek ÜReti̇li̇p Kullanılmaya Başlanması İlk Olarak Avrupa&Rsquo;Da Ger&Ccedi̇l;Ekleşmi̇şti̇r. Avrupa&Rsquo;Daki̇ ÜLkeleri̇n Hızla Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇ Kullanmasının Bi̇r Sonucu Olarak Bu Merkezler DÜNyada ÖZelli̇kle Geli̇şmi̇ş Ve Geli̇şmekte Olan ÜLkelerce De Hızla Kullanılmaya Başlanmıştır.

Atık Geti̇rme Merkezleri̇, Her Atık TÜRÜ İ&Ccedi̇l;İn Ayrı Kovaları Bulunan Fakat Tek Bi̇r BÜTÜNden Oluşan ÜNi̇te Benzeri̇ Yapılardan Oluşmaktadır. Bu Merkezleri̇n Kovalarının Her Bi̇ri̇ni̇n Rengi̇ Farklıdır. Bu Renkler, Atılacak Olan Atık Malzemeyi̇ Temsi̇l Etmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Yer Alması Gereken Atık Malzemeleri̇n SembolÜ Ni̇teli̇ği̇nde GÖRseller Ve Yazılarla Da Desteklenmekte Olan Bi̇r Tasarımı Mevcuttur. Bu Sayede Atık Geti̇rme Merkezleri̇ Hakkında Bi̇lgi̇ Sahi̇bi̇ Olmayan Bi̇reyler De Kolayca Bu Atık Kutularını Kullanabi̇lmektedi̇r.

Atık Geti̇rme Merkezi̇leri̇ni̇n, Beli̇rlenen Bi̇rtakım Şartlara Uyması Bi̇r Zorunluluktur. Her Şeyden ÖNce, İnsanların Kolayca Ulaşabi̇lecekleri̇ Ortam Yaşam Alanları İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Bulunmaları Gerekmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra Montaj Sırasında Yer İle Mesafesi̇ne Ve Sabi̇tli̇ği̇nden Emi̇n Olunmasına Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r. ÖZelli̇kle K&Aci̇rc;Ğıt, Karton, Plasti̇k Gi̇bi̇ Atıkların Yanma Olasılığına Karşı Gerekli̇ Tedbi̇rleri̇n Alınması Ve Uyarıların Yapılması Gerekli̇di̇r. Her Atık Geti̇rme Merkezi̇ni̇n ÜZeri̇nde Bulunan Ayrıştırılmış Alanlarda Mutlaka Hem Yazıyla Hem Sembolle Hem De Farklı Renklerle Hangi̇ TÜR Atığa Ai̇t Olduğu Bi̇ldi̇ri̇lmeli̇di̇r.

Bunun Yanı Sıra Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n Monte Edi̇lmesi̇ni̇n Ardından Dış Etkenlere Karşı Dayanıklılığı Kontrol Edi̇lmeli̇ Ve Herhangi̇ Bi̇r Sorun Yaşandığında Bu Sorunun Kısa SÜRede Gi̇deri̇lmesi̇ Gerekmektedi̇r. Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ler Tarafınca SÜRekli̇ Ve DÜZenli̇ Olarak Kontrol Edi̇lmesi̇ De ÖNem Arz Etmektedi̇r. Kutular Dolduk&Ccedi̇l;A Boşaltılması Sağlanmalı Ve BÖYlece Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n Depolama İşlemi̇ni̇n SÜRekli̇ Hale Geti̇ri̇lmesi̇ Desteklenmeli̇di̇r.

&Nbsp;

Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n ÖZelli̇kleri̇

Atık Geti̇rme Merkezleri̇, Her Şeyden ÖNce ÜLke Ekonomi̇si̇ne Katkıda Bulunmayı Sağlaması Ve &Ccedi̇l;Evre Ki̇rli̇li̇ği̇ni̇n ÖNÜNe Ge&Ccedi̇l;Erek KÜResel Isınma Sorununa Karşı Bi̇r Duruş Sergi̇lenmesi̇ Bakımından BÜYÜK ÖNem Taşımaktadır. Atık Geti̇rme Merkezleri̇nde K&Aci̇rc;Ğıt, Cam, Plasti̇k, Metal, Teksti̇l ÜRÜNleri̇, Elektroni̇k Atıklar Ve Bi̇tki̇sel Yağ Atıkları Depolanabi̇lmektedi̇r. Atık Geti̇rme Merkezleri̇ Taşımış Oldukları ÖZelli̇kler Bakımından Ü&Ccedi̇l; Sınıfta Ayrılmaktadır.

1.Sınıf Atık Geti̇rme Merkezleri̇: Bu Sınıfta Değerlendi̇ri̇len Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n BÜYÜKşehi̇r Ve İl&Ccedi̇l;E Beledi̇yeleri̇nce Beli̇rlenmi̇ş Olan BÖLgelere Yerleşti̇ri̇lmesi̇ Bi̇r Zorunluluktur. Bu Merkezleri̇n Boşaltılması, Kontrol Edi̇lmesi̇ Gi̇bi̇ Durumlardan Da Yi̇ne İlgi̇li̇ Beledi̇yeler Sorumludur. En Sık Kullanılan Alanlar Okullardır.

2.Sınıf Atık Geti̇rme Merkezleri̇: Bu Atık Merkezleri̇ Alışveri̇ş Merkezleri̇nce Kurulmuş Olan Ve Yi̇ne İlgi̇li̇ Sorumlular Tarafından Taki̇p Edi̇lme Sorumluluğu Olan Atık Geti̇rme Merkezleri̇di̇r. En Sık Kullanılan Alanlar Avm, Hastane Gi̇bi̇ Alanlardır.

3.Sınıf Atık Geti̇rme Merkezleri̇: Bu Sınıfta Yer Alan Atık Merkezleri̇ni̇n De Kullanımı Zorunludur. ÖZelli̇kle İki̇ YÜZden Fazla Hane Bulunan Si̇telerde, Geni̇ş &Ccedi̇l;Aplı Satış Noktalarında, Havaalanı, ÜNi̇versi̇te Gi̇bi̇ Toplu Yaşam Ve Deği̇şi̇m Alanlarında Kurulur. Bu Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n Kurulumu Ve İşleti̇lmesi̇ Organi̇ze Sanayi̇ BÖLgeleri̇&Rsquo;Ne Ai̇tti̇r. Bu Sınıftaki̇ Atık Geti̇rme Merkezleri̇ İle Sokakta Sık&Ccedi̇l;A Karşılaşılabi̇li̇r.

&Nbsp;

Atık Geti̇rme Merkezleri̇ni̇n Gi̇derek Kullanımının Yaygınlaşması Hem Ekonomi̇k Hem De Sağlık A&Ccedi̇l;Isından Yalnızca Bi̇reysel Olarak Deği̇l BÜTÜN ÜLke Ve Sonrasında BÜTÜN DÜNya İ&Ccedi̇l;İn Olumlu Sonu&Ccedi̇l;Lar Doğurmaktadır. Bu Nedenle &Ccedi̇l;Oğu Devlet Poli̇ti̇kası İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Atık Merkezleri̇ Kullanımı Zorunlu Olarak Yer Almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın