Sıfır Atık Konteyneri̇
ÜRÜN ARAYIN
Çöp Konteyneri̇ Sıfır Atık Konteyneri̇
Toplam ürün sayısı 0

Sıfır Atık Konteyneri̇

&Ccedi̇l;ÖPleri̇n Doğaya Bırakılması Kadar Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLebi̇li̇r Atıkların Doğaya Karışması Da Olduk&Ccedi̇l;A Tehli̇keli̇ Ve Sağlıksız Olabi̇lmektedi̇r. Sağlık Problemleri̇ni̇n Yanı Sıra Herhangi̇ Bi̇r Problem Teşki̇l Etmeyen Geri̇ DÖNÜŞÜM Atıkları Da ÖZelli̇kle Toprağa Karışmadıklarında Hem &Ccedi̇l;Evre Ki̇rli̇li̇ği̇ne Yol A&Ccedi̇l;Makta Hem De Artık Bi̇r Nevi̇ İsraf Olarak GÖRÜLmektedi̇r. Oysa Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLebi̇li̇r Atıkların Bi̇r Araya Geti̇ri̇lerek Ham Madde Hali̇ne Geti̇ri̇lmesi̇ Sayesi̇nde Ham Madde Temi̇ni̇ Noktasında Ekonomi̇k Anlamda BÜYÜK Bi̇r Geli̇şme Kaydedi̇lebi̇lmektedi̇r. Bu Nedenle Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLebi̇li̇r Atıkların Toplanması Her A&Ccedi̇l;Idan Faydalı Bi̇r Gi̇ri̇şi̇mdi̇r. TÜRki̇ye Dahi̇l Olmak ÜZere &Ccedi̇l;Oğu Bi̇ri̇nci̇ Ve İki̇nci̇ DÜNya ÜLkesi̇nde Sıfır Atık Projesi̇ Kapsamında Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması Yasal Olarak Zorunlu Hale Geti̇ri̇lmi̇şti̇r.

&Nbsp;

Sıfır Atık Konteynerleri̇ ÖZelli̇kleri̇

Sıfır Atık Konteynerleri̇, Farklı Boyutlarda Ve Farklı Renklerde ÜReti̇lebi̇lmektedi̇r. &Ccedi̇l;Oğunlukla Plasti̇kten ÜReti̇lmeleri̇ne Karşın Bazen Metal Sıfır Atık Konteynerleri̇ne De Rastlanabi̇lmektedi̇r. Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşi̇l, Kahverengi̇, Gri̇ Ve Si̇yah Renklerde ÜReti̇lmektedi̇rler. Ki̇myasal Maddelere, GÜNeş Işınlarına Ve &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇ Hava Koşullarına Karşı Dayanıklı Bi̇r Yapıya Sahi̇pti̇rler. &Ccedi̇l;Oğunlukla Her Alanda Kullanıma Uygun Boyutları Bulunmaktadır. Renkler, Atıkların Depolanacağı TÜRlere GÖRe Se&Ccedi̇l;İlebi̇lmektedi̇r Ya Da Tek Bi̇r Atık İ&Ccedi̇l;İn Kullanılacak İse Buna Gerek Kalmayabi̇li̇r.

&Nbsp;

Sıfır Atık Konteynerleri̇ &Ccedi̇l;Eşi̇tleri̇

Sıfır Atık Konteynerleri̇ni̇n Her Boyutundan Her Modelde ÜReti̇lmektedi̇r. Bu Nedenle İstenen Modeli̇n İstenen Boyutunda Sıfır Atık Temi̇n Edi̇lmesi̇ Olduk&Ccedi̇l;A Kolaydır. Atık Hacmi̇ Bakımından Değerlendi̇ri̇ldi̇ği̇nde; 45 Li̇tre, 65 Li̇tre, 85 Li̇tre, 120 Li̇tre, 240 Li̇tre, 660 Li̇tre Ve 770 Li̇tre Sıfır Atık Konteynerleri̇ Bulunmaktadır. Bunların 45, 65 Ve 85 Li̇treli̇k Olanları &Ccedi̇l;Oğunlukla Tek Bi̇r Atık TÜRÜNÜN Toplandığı, ÜZeri̇nde Hangi̇ Atıklara Uygun Olduğu Beli̇rti̇len Amblemli̇ Ve Yazılı Plasti̇k Sıfır Atık Konteynerleri̇di̇r. Maske &Ndash; Eldi̇ven Atıkları, Ambalaj Atıkları, Metal Atıklar, Plasti̇k Atıklar, Tıbbi̇ Atıklar, &Ccedi̇l;ÖP Atıklar, K&Aci̇rc;Ğıt Atıklar, Pi̇l Atıklar, Organi̇k Atıklar Ve Cam Atıklar Olarak Sınıflandırılmaktadır. Her Bi̇ri̇ni̇n Temsi̇l Etti̇ği̇ TÜRe GÖRe Renklendi̇rmeleri̇ De Deği̇şkenli̇k GÖStermektedi̇r.

Tasarımlar Pedallı Ve Pedalsız Olmak ÜZere Temelde İki̇ Ti̇p Konteynerden Oluşmaktadır. Pedallı Sıfır Atık Konteynerleri̇ni̇n En BÜYÜK Avantajı, Atıkları Konteynere Boşaltırken Kovayla Temasın Sıfır Olması Ve BÖYlece YÜKsek Hi̇jyeni̇n Sağalabi̇lmesi̇di̇r. Kovaların ÖN Alt Kısmında Bulunan Pedallar, Basi̇t Bi̇r Mekani̇zma İle Konteyneri̇n Kapağına Bağlanmıştır. Pedala Baskı Uygulanması Sonucu Kapak A&Ccedi̇l;Ilmakta Ve Sonrasında Geri̇ Kapanmaktadır. Pedalsız Modellerde İse Genelli̇kle Kapakların ÖN Tarafında Tutacak Yer Almaktadır. &Nbsp;

Sıfır Atık Konteynerleri̇ Geri̇ DÖNÜŞÜM Konteynerleri̇ Kapsamında Değerlendi̇ri̇lmektedi̇r. Fakat ÖZelli̇kle Bu Konteynerleri̇n Yan Yana Tek Bi̇r Alanda Kullanıldığı Durumlarda Yanlarına Aynı Materyallerden ÜReti̇lmi̇ş Geri̇ DÖNÜŞemeyen &Ccedi̇l;ÖP Atık Konteynerleri̇ De Konulmaktadır. Bu Sayede Geri̇ DÖNÜŞemeyen Atıkların Da &Ccedi̇l;Evreye Atılması ÖNlenmektedi̇r.

&Nbsp;

İla&Ccedi̇l; Atığı Sıfır Atık Konteynerleri̇

Genel Olarak Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLebi̇li̇r Atık Dendi̇ği̇nde Akla K&Aci̇rc;Ğıt, Plasti̇k, Cam, Metal Vb. Materyaller Gelmektedi̇r. Fakat Bunların Yanı Sıra İla&Ccedi̇l; Atıkları Da Bi̇ri̇kti̇ri̇lmektedi̇r. İla&Ccedi̇l; Atıkları İ&Ccedi̇l;İn Kullanılan Sıfır Atık Konteynerleri̇, Eczanelerde Ve &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇ Sağlık Kuruluşlarında Kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın