Sıfır Atık Setleri̇
ÜRÜN ARAYIN
Sıfır Atık Setleri̇
Toplam ürün sayısı 0

Sıfır Atık Setleri̇

Hem Sıfır Atık Kovaları Hem De Sıfır Atık Kutuları, Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLebi̇li̇r Ve DÖNÜŞtÜRÜLemeyen Atıkların Ayrıştırılması Ve Kendi̇ TÜRleri̇ İ&Ccedi̇l;İnde Bi̇ri̇kti̇ri̇lmesi̇ İ&Ccedi̇l;İn Kullanılmaktadır. Sıfır Atık Setleri̇ İse Bu Kovaların Bi̇r Arada Bulunduğu ÜNi̇teler Hali̇ndedi̇r. Daha &Ccedi̇l;Ok Hemen Her TÜRlÜ Atığın Ortaya &Ccedi̇l;Ikabi̇leceği̇ Toplu A&Ccedi̇l;Ik Ve Toplu Kapalı Alanlarda Kullanılmaktadır. Sıfır Atık Projesi̇ Kapsamında ÜReti̇len Ve Faali̇yete Ge&Ccedi̇l;İri̇len Sıfır Atık Setleri̇, Metal, Plasti̇k Ya Da Karton Gi̇bi̇ Materyallerden Yapılabi̇lmektedi̇r. Setlerde Bulunan Her Kova Farklı Renklerde Olmakta Ve Bu Şeki̇lde Her Bi̇r Kovaya Farklı Geri̇ DÖNÜŞÜM Atıklarının Aktarılması Sağlanmaktadır.

&Nbsp;

Sıfır Atık Setleri̇ ÖZelli̇kleri̇

Sıfır Atık Setleri̇, 2&Rsquo;Li̇, 3&Rsquo;LÜ, 4&Rsquo;LÜ, 5&Rsquo;Li̇ Ve 6&Rsquo;Lı Olarak ÜReti̇lmektedi̇r. Kullanılacak Olan BÖLgeni̇n İhti̇yacına GÖRe Kova Sayıları Se&Ccedi̇l;İlebi̇lmektedi̇r. Kovalar Sete Sabi̇t Deği̇ldi̇r. Bu Sayede İhti̇ya&Ccedi̇l; Olunan Atık TÜRleri̇ndeki̇ Kovalar Setlere Yerleşti̇ri̇lebi̇li̇r. Ayrıca Bu Durum Kovaların Boşaltılması A&Ccedi̇l;Isından Da BÜYÜK Kolaylık Sağlamaktadır. Bunun Yanı Sıra Metal Ve Plasti̇k TÜRleri̇ Olduk&Ccedi̇l;A Sık Kullanılmaktadır. Plasti̇k Sıfır Atık Setleri̇ Daha Az Mali̇yetli̇di̇r. Bunun Yanı Sıra Hangi̇ Malzemeden ÜReti̇lmi̇ş Olursa Olsun Setleri̇n Dış Ve İ&Ccedi̇l; Etkenlere Karşı Dayanıklı Olmasına Ve Ki̇myasal, Baz Ve Asi̇tler Gi̇bi̇ Ağır Maddelere Karşı GÜ&Ccedi̇l;LÜ Olmalarına Di̇kkat Edi̇lmektedi̇r. Metal Sıfır Atık Setleri̇ İse Paslanma Ve Oksi̇tlenme Gi̇bi̇ Olaylara Karşı Dayanıklı Olması Nedeni̇yle Uzun Yıllar Kullanım Olanağı Sağlamaktadır.

Setlerde Bulunan Her Bi̇r Kovanın ÜZeri̇nde Mutlaka Hangi̇ Atık İ&Ccedi̇l;İn Olduğu Beli̇rti̇len Semboller Ve Yazılı İfadeler Bulunmaktadır. Bu Ayrım Aynı Zamanda Renklerle De Yapılabi̇lmektedi̇r. Mavi̇ Renk K&Aci̇rc;Ğıt Ve Plasti̇k Gi̇bi̇ Atıkları, Kahverengi̇ Organi̇k Atıkları, Si̇yah Geri̇ DÖNÜŞtÜRÜLemeyen Atıkları, Yeşi̇l Cam Atıkları İfade Etmektedi̇r.

&Nbsp;

Sıfır Atık Setleri̇ &Ccedi̇l;Eşi̇tleri̇

Sıfır Atık Setleri̇, Tasarımları Ve ÜReti̇ldi̇kleri̇ Malzemeler A&Ccedi̇l;Isından &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇li̇k GÖStermektedi̇r. Metal, Plasti̇k Ya Da K&Aci̇rc;Ğıttan ÜReti̇len Bu Setlerde Yer Alan Kovalar Yuvarlak, Kare Ya Da Di̇kdÖRtgen Tasarımlara Sahi̇p Olabi̇lmektedi̇r. Buna Ek Olarak ÖZelli̇kle Metal Sıfır Atık Setleri̇nde Saf Metal Rengi̇ Ya Da Boyalı Metal Olarak Da Bi̇r &Ccedi̇l;Eşi̇tlenme SÖZ Konusu Olabi̇lmektedi̇r. Sıfır Atık Setleri̇ni̇n &Ccedi̇l;Oğu Zaman Kapakları Bulunmamaktadır. Buna Karşın Bi̇rtakım Dış Mek&Aci̇rc;N Sıfır Atık Setleri̇nde Kapaklı Si̇steme Sahi̇p Sıfır Atık Setleri̇ne De Rastlanabi̇lmektedi̇r. Bunlar Daha &Ccedi̇l;Ok ÜNi̇te Adı Veri̇len Ve GÖRÜNÜŞleri̇ Konteynerlere Benzeyen Sıfır Atık Setleri̇nde Karşılaşılan Tasarımlardır.

Metal Sıfır Atık Setleri̇ni̇n Kovalarında &Ccedi̇l;Oğunlukla Poşet Kullanılmamaktadır. Buna Karşın Plasti̇k Sıfır Atık Setleri̇ni̇n Kovalarında Tek Ti̇p Ya Da Her Atığı Si̇mgeleyen Renklerde Poşetler Kullanılmaktadır. BÖYlece Plasti̇k İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇ne DÖKÜLebi̇lecek Atık Asi̇tleri̇ni̇n Plasti̇kte Koku Yapmasının ÖNÜNe Ge&Ccedi̇l;İlmektedi̇r. Metallerde Bu Sorun &Ccedi̇l;Oğu Zaman Yaşanmamaktadır.

&Nbsp;

Sıfır Atık Setleri̇ Kullanımı

Sıfır Atık Setleri̇ Okullar Başta Olmak ÜZere Hastane Ve &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇ İş Yerleri̇nde Kullanılmaktadır. Bunun Yanı Sıra Beledi̇yeleri̇n Kullanıma Sunduğu Park Ve Bah&Ccedi̇l;Elerde Bulunan Sıfır Atık Setleri̇ De Bulunmaktadır. Sıfır Atık Setleri̇ni̇n Kullanımı Hakkında &Ccedi̇l;Evre Ya Da BÖLge Saki̇nleri̇ Mutlaka Bi̇li̇n&Ccedi̇l;Lendi̇ri̇lmeli̇di̇r. &Ccedi̇l;ÜNkÜ Bi̇r&Ccedi̇l;Ok İnsan &Ccedi̇l;Evresi̇nde Sıfır Atık Setleri̇ Bulunmasına Rağmen K&Aci̇rc;Ğıt, Plasti̇k, Cam Vb. Atıklarını &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ne Atmaktadır. Geri̇ DÖNÜŞÜMe Kazandırılan Atıkların Her Bi̇ri̇ ÜLke Ekonomi̇si̇ne Katkı Sağlamakta Ve KÜResel Isınmayı ÖNlemektedi̇r.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın