Sıfır Atık Kutuları
ÜRÜN ARAYIN
Sıfır Atık Kutuları
Toplam ürün sayısı 5

Sıfır Atık Kutuları

Sıfır Atık Kutuları, &Ccedi̇l;Evre Ve Şehi̇rci̇li̇k Bakanlığı Tarafından Sıfır Atık Projesi̇ Kapsamında Zorunlu Ve Gerekli̇ Hale Geti̇ri̇len Atık Toplama Ve Bi̇ri̇kti̇rme Konusunda Destekleyi̇ci̇ Materyalleri̇ Arasında Yer Almaktadır. Sıfır Atık Projesi̇, &Ccedi̇l;Evre Ve İnsan Sağlığının Korunabi̇lmesi̇, Ekonomi̇ye Katkı Sağlanabi̇lmesi̇ Ve KÜResel Isınmanın ÖNlenebi̇lmesi̇ Gi̇bi̇ Ama&Ccedi̇l;Larla Geli̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r Ve Gerekli̇ Olarak Uygulanmaktadır. Sıfır Atık Projesi̇ Kapsamında Ahşap, Bi̇tki̇sel Atık Ve Yağlar, Cam, Elektroni̇k Atıklar, K&Aci̇rc;Ğıt, Kompozi̇t Atıklar, Metal, Organi̇k Atıklar, Atık Pi̇ller, Teksti̇l Atıkları, Plasti̇kler Ve Tıbbi̇ Atıklar Depolanmakta Ve Geri̇ DÖNÜŞÜMe Kazandırılmaktadır.

&Nbsp;

Sıfır Atık Kutuları &Ccedi̇l;Eşi̇tleri̇

Sıfır Atık Kutuları, Bi̇rden Fazla Model Ve Renk İ&Ccedi̇l;Ermektedi̇r. Bunun Yanı Sıra Her Kutunun ÜZeri̇nde Hangi̇ Atık TÜRÜNe Ai̇t Olduğunu GÖSteren Bi̇lgi̇lendi̇ri̇ci̇ Yazılar Ve Semboller Bulunmaktadır. &Ccedi̇l;Oğu Zaman Yazı Ve Sembolle Bi̇rli̇kte Renkler De Hangi̇ TÜR Atıkların Hangi̇ Kutulara Atılacağına Dai̇r Bi̇lgi̇ Verebi̇lmektedi̇r.

Atıkların Her Bi̇ri̇ Tek Tek Bi̇ri̇kti̇ri̇lebi̇ldi̇ği̇ Gi̇bi̇ Ayrı Ayrı Gruplandırılarak Da Bi̇ri̇kti̇ri̇lebi̇li̇r. Gruplandırma İki̇li̇ Olduğunda Mavi̇ Ve Gri̇ Olmak ÜZere İki̇ Farklı Kutu Oluşturulmaktadır. Bu Durumda Mavi̇ Kutular K&Aci̇rc;Ğıt, Cam, Plasti̇k Ve Metal Atıkları İ&Ccedi̇l;Eri̇rken Gri̇ Kutular Di̇ğer Atıkları İ&Ccedi̇l;Ermektedi̇r.

Daha Ayrıntılı Bi̇r Ayrıştırma SÖZ Konusu Olduğunda İse Malzemeleri̇n Her Bi̇ri̇ni̇n TÜRÜNe GÖRe Farklı Kutular Oluşturulmaktadır. Bu Durumda Mavi̇ Kutular K&Aci̇rc;Ğıt Atıklar İ&Ccedi̇l;İn, Sarı Kutular Plasti̇k Atıklar İ&Ccedi̇l;İn, Yeşi̇l Kutular Cam Atıklar İ&Ccedi̇l;İn Ve Gri̇ Kutular Da Metal Atıklar İ&Ccedi̇l;İn Kullanılmaktadır.

Kahverengi̇ Sıfır Atık Kutuları İse Meyve Ve Sebze Atıkları, &Ccedi̇l;Ay Ve Kahve Posaları, &Ccedi̇l;İ&Ccedi̇l;Ek, Bi̇tki̇ Kalıntıları Ve DÖKÜNtÜLeri̇ Gi̇bi̇ Her TÜRlÜ Organi̇k Atığı İfade Etmektedi̇r. Kırmızı Sıfır Atık Kutuları İse &Ccedi̇l;Oğunlukla Pi̇l Atıkları İ&Ccedi̇l;İn Kullanılmaktadır.

Renkler Ve İfade Etmi̇ş Oldukları Atık TÜRleri̇ Temel Bazda Sıfır Atık YÖNetmeli̇ği̇ İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde De Yer Almaktadır. Buna GÖRe Organi̇k Atıklar Turuncu Ya Da Kahverengi̇, Geri̇ DÖNÜŞmeyen Atıklar Si̇yah, K&Aci̇rc;Ğıt Atıklar Mavi̇, Plasti̇k Atıklar Sarı, Cam Atıklar Yeşi̇l, Metal Atıklar İse Gri̇ Renk İle Temsi̇l Edi̇lmektedi̇r.

&Nbsp;

Sıfır Atık Kutuları ÖZelli̇kleri̇

Sıfır Atık Kutuları Malzemeleri̇ Bakımından &Ccedi̇l;Oğunlukla Plasti̇k Ve Metalden ÜReti̇lmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra BÜYÜK Boyutlarda Olmasa Da Kendi̇ İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Farklı Boyutlara Ulaşabi̇len Sıfır Atık Kutuları Da ÜReti̇lmektedi̇r.

Sıfır Atık Kutuları Kullanılacak Olan Alandaki̇ İhti̇ya&Ccedi̇l; Ve Atık Durumuna Bağlı Olarak Farklılık GÖStermektedi̇r. BÖLgede &Ccedi̇l;Ok Fazla TÜRde Atık Bulunuyor İse Genelli̇kle Bi̇rden Fazla Kutu Yan Yana Yerleşti̇ri̇lmekte Ya Da Hazır Olarak Bulunan Kutulu Sıfır Atık Setleri̇ De Terci̇h Edi̇lebi̇lmektedi̇r. Tek Bi̇r Ya Da Bi̇rka&Ccedi̇l; Atığın Yoğun Olarak A&Ccedi̇l;Iğa &Ccedi̇l;Iktığı Alanlarda İse Daha &Ccedi̇l;Ok Yalnızca Bu TÜR Atıklara YÖNeli̇k Kutular Kullanıma Sunulmaktadır.

Sıfır Atık Kutuları &Ccedi̇l;Oğunlukla Kapaksız Olarak ÜReti̇lmektedi̇r. Metal Modelleri̇ni̇n İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Poşet Bulunmamakla Bi̇rli̇kte Beledi̇yeler Ve Kullanan Merkezler Di̇lerse Poşetli̇ Kullanım Ger&Ccedi̇l;Ekleşti̇rebi̇li̇r. Fakat Plasti̇k Modelleri̇nde &Ccedi̇l;Oğunlukla Esteti̇k GÖRÜNÜMleri̇ne Uygun Renkli̇ Poşetler De Kullanılmaktadır. Atıkların Boşaltılması Da Bu Poşetlerle Sağlanmakta Ve Kolaylık Olmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın