Tıbbi̇ Atık Konteyneri̇
ÜRÜN ARAYIN
Çöp Konteyneri̇ Tıbbi̇ Atık Konteyneri̇
Toplam ürün sayısı 5

Tıbbi̇ Atık Konteyneri̇

Tıbbi̇ Atıklar, Hastaneler Başta Olmak ÜZere &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇ Sağlık Kurumlarında &Ccedi̇l;Ikan Atıkları İfade Etmektedi̇r. Tıbbi̇ Atıklar İnsan VÜCudundan Salgılanan Her TÜRlÜ Dışkı, Kan Ve Benzeri̇ Maddeleri̇ İ&Ccedi̇l;Erebi̇lmektedi̇r. Eldi̇venler, Kesi̇ci̇ Ve Deli̇ci̇ Olan Kullanılmış Ameli̇yat Malzemeleri̇, Serum Ve EnjektÖRler Gi̇bi̇ Bi̇r&Ccedi̇l;Ok ÜRÜN Buna Dahi̇l Edi̇lebi̇li̇r. Bu Nedenle Kesi̇nli̇kle Di̇ğer Atıklardan Ayrılarak Farklı Bi̇r Konteyner İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Bi̇ri̇kti̇ri̇lmeli̇ Ve Yalnızca Tıbbi̇ Atıkların Bulunduğu Depolama Alanlarında Yer Almalıdır. Bu, İnsan Sağlığı A&Ccedi̇l;Isından Olduk&Ccedi̇l;A ÖNemli̇ Bi̇r Durumdur. Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ De ÖZelli̇kle Bu Kurumlarda Yer Alması Gereken ÖNemli̇ Materyaller Arasında Yer Almaktadır.

&Nbsp;

Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n ÖZelli̇kleri̇

Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n ÜReti̇mi̇ Noktasında Kanunen Konulan Bi̇rtakım Kurallar Bulunmaktadır. Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n ÜReti̇lmesi̇nde Bu Noktalara ÖNem GÖSteri̇lmesi̇ Ayrıca Gerekli̇di̇r. Bunlar Arasında En ÖNemli̇si̇, Bi̇r Konteyneri̇n Kullanılacağı Alanda En Az İki̇ GÜN Boyunca Rahat Bi̇r Şeki̇lde Atık Bi̇ri̇kti̇rebi̇lecek Kapasi̇teye Sahi̇p Olması Yer Almaktadır. &Ccedi̇l;ÜNkÜ Erkenden Dolan Konteynerler, Sonrasında A&Ccedi̇l;Iğa &Ccedi̇l;Ikan Atıkların Di̇ğer Malzemeler İle Karışmasına Neden Olabi̇lmekte Ve Bu Durum Da &Ccedi̇l;Eşi̇tli̇ Sağlık Problemleri̇ne Yol A&Ccedi̇l;Abi̇lmektedi̇r. Bu Nedenle Boyutlarının En Az 2 GÜN Atık Bi̇ri̇kebi̇lecek Bi̇&Ccedi̇l;İmde Olmasına ÖNem GÖSteri̇lmekle Beraber &Ccedi̇l;Ok Daha BÜYÜK Kapasi̇telere Sahi̇p Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ De ÜReti̇lebi̇lmektedi̇r.

Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ En Az 120 Li̇tre Olmakla Bi̇rli̇kte Farklı Boyutlara Ulaşabi̇lmektedi̇r. Standart ÜReti̇m Ger&Ccedi̇l;Ekleşti̇ren Fi̇rmalarda İse 120 L, 240 L, 360 L, 660 L, 770 L Ve 1100 Li̇treli̇k Konteynerler Yer Almaktadır. Bunun Yanı Sıra Genelli̇kle Turuncu Renkte Olmalarıyla Bi̇rli̇kte Sarı Ve Kırmızı Renkli̇ Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ De ÜReti̇lmektedi̇r. Bazı Sağlık Kuruluşları Ve Hastanelerde Ü&Ccedi̇l;Ü Bi̇rden Kullanılmakta Olup Tıbbi̇ Atıklar Da Kendi̇ İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Ü&Ccedi̇l; Ayrı Gruba Ayrılmaktadır.

Bunun Yanı Sıra Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n ÖZelli̇kle İ&Ccedi̇l; YÜZeyleri̇ni̇n PÜRÜZsÜZ Olmasına Di̇kkat Edi̇lmektedi̇r. &Ccedi̇l;ÜNkÜ İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇ne Yerleşti̇ri̇len Tıbbi̇ Atık Poşetleri̇ni̇n Zarar GÖRmemesi̇ Gerekmektedi̇r. Kapakları Da &Ccedi̇l;Ok Sıkı Ve MÜMkÜN Olduğunca Da Ki̇li̇tlenebi̇li̇r Bi̇r Bi̇&Ccedi̇l;İmde ÜReti̇lmeli̇di̇r. ÜReti̇mi̇ Tamamlanan Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n Kapak BÖLÜMÜNde Mutlaka Tıbbi̇ Atık Yazısının Ve SembolÜNÜN Yer Alması Gerekmektedi̇r. Bu Sayede Tıbbi̇ Atık Dışında Kalan Di̇ğer Atıkların Bu Konteynere Atılması ÖNlenmektedi̇r.

&Nbsp;

Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n &Ccedi̇l;Eşi̇tleri̇

Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ &Ccedi̇l;Oğunlukla Plasti̇k Malzemeden ÜReti̇lmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra Metalden ÜReti̇len Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ De Bulunmaktadır. Plasti̇kler Daha Sık Kullanılsa Da Metal Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇ni̇n Dış Etkenlere Karşı Dayanıklılığı &Ccedi̇l;Ok Daha Fazladır. Plasti̇k Konteynerlere GÖRe Ağırlığı Daha Fazla Olduğundan Teker Boyutları Da Daha BÜYÜK Olabi̇lmekte Ve Tekerlekleri̇nde Fren Si̇stemi̇ Bulunmaktadır. Bununla Bi̇rli̇kte Yi̇ne Kapak BÖLgeleri̇nde Tıbbi̇ Atık Amblemi̇ Ve Yazısına Ek Olarak &Ldquo;Di̇kkat!&Rdquo; Yazısı Ve Buna Denk Olan Sembol De Yer Alabi̇lmektedi̇r. Mali̇yeti̇ Plasti̇klere GÖRe Daha Fazladır. Kapak Kısımları Da Daha Ağır Olmakla Bi̇rli̇kte İki̇ Adet Tutacağın Yer Alması Nedeni̇yle Rahat&Ccedi̇l;A A&Ccedi̇l;Ilıp Kapanabi̇lmektedi̇r. Metal Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇nde, Plasti̇k Tıbbi̇ Atık Konteynerleri̇nde Olduğu Gi̇bi̇ Herhangi̇ Bi̇r Poşet Ya Da Ambalaj Kullanılmasına Gerek Yoktur.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın