Çöp Konteyneri̇
ÜRÜN ARAYIN
Çöp Konteyneri̇
Toplam ürün sayısı 37

&Ccedi̇l;ÖP Konteyneri̇

Yaşanılan BÖLge Ya Da Alan Her Neresi̇ Olursa Olsun, Sağlıklı Bi̇r Yaşam SÜRdÜRÜLebi̇lmesi̇ A&Ccedi̇l;Isından Bulunulan Ortamın Temi̇z Ve Hi̇jyeni̇k Olması ÖNemli̇di̇r. Bu Temi̇zli̇ği̇ Ve Hi̇jyeni̇ Sağlayan Bi̇r&Ccedi̇l;Ok Etken, Madde Ve Malzeme Bulunmaktadır. &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ De Temi̇zli̇ğe Ve Hi̇jyene Katkı Sağlayan ÖNemli̇, Destekleyi̇ci̇ Bi̇r Ara&Ccedi̇l; Olarak GÖRÜLmektedi̇r. Bu Konteynerler, Sokak Ve Caddeler Başta Olmak ÜZere Farklı Bi̇r&Ccedi̇l;Ok Toplu Yaşam Alanlarında Bulunmaktadır.

İnsan Yaşamının Olduğu Her Alanda Atık Oluşumu Ka&Ccedi̇l;Inılmazdır. Bu Noktada Yapılması Gereken Atıkların &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇nde Bi̇ri̇kti̇ri̇lmesi̇di̇r. Aksi̇ Takdi̇rde Hem &Ccedi̇l;Evre Ki̇rli̇li̇ği̇ Hem Hava Ki̇rli̇li̇ği̇ Oluşmaktadır. Bunun Yanı Sıra &Ccedi̇l;ÖPleri̇n Doğaya Atılması KÜResel Isınmayı Olumsuz Etki̇leyen Bi̇r&Ccedi̇l;Ok Olayın Yaşanmasına Neden Olmaktadır. BÜTÜN Bunlar Kapsamlı Olarak DÜŞÜNÜLdÜĞÜNde &Ccedi̇l;ÖP Konteyneri̇ Kullanımı Ka&Ccedi̇l;Inılmaz Bi̇r Hale Gelmektedi̇r.

&Nbsp;

&Ccedi̇l;ÖP Konteyneri̇ &Ccedi̇l;Eşi̇tleri̇

&Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇, Plasti̇k Ve Metal Olmak ÜZere İki̇ Farklı Malzemeden ÜReti̇lmektedi̇r. Bunlar Arasında Bi̇rtakım Farklılıklar Olabi̇lmekle Beraber Hemen Hemen Aynı Kullanım Alanlarına Sahi̇pti̇rler.

&Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇, Sokak Ve Caddelere, BÖLgedeki̇ Hane Yoğunluğu Oranına GÖRe Beledi̇yeler Tarafından Yerleşti̇ri̇lmektedi̇r. Hemen Bi̇r Sokağın BÜTÜN &Ccedi̇l;ÖPleri̇ni̇ Depoluyor Olmaları Nedeni̇yle Olabi̇ldi̇ği̇nce BÜYÜK Ebatları Terci̇h Edi̇lmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra ÖZel Ama&Ccedi̇l;Lı Kullanımlar İ&Ccedi̇l;İn Bi̇rden Fazla Ebatta Hem Plasti̇k Hem De Metal &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ ÜReti̇lmektedi̇r.

&Nbsp;

&Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ Gerekli̇li̇ği̇

&Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ Kullanımının ÖZelli̇kle Beledi̇yeler Tarafından Keyfi̇ Deği̇l Gerekli̇ Bi̇r Zorunluluk Olduğu Unutulmamalıdır. Bu Nedenle &Ccedi̇l;Evre Ve Şehi̇r DÜZenlemeleri̇ Gerekli̇li̇kleri̇ İ&Ccedi̇l;Eri̇si̇nde Kanuni̇ Bi̇r Zorunluluk Olarak &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ni̇n Yerleşti̇ri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Maddeler De Yer Almaktadır. Bu TÜR Bi̇r Zorunluluğun Yanı Sıra İnsan Ve &Ccedi̇l;Evre Sağlığı A&Ccedi̇l;Isından Da &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ni̇n Her Hane İ&Ccedi̇l;İn Yeterli̇ Sayıda Yerleşti̇ri̇lmesi̇ ÖNem Arz Etmektedi̇r. Bunun Yanı Sıra &Ccedi̇l;ÖP Konteynerleri̇ Kapaklı Olarak Tasarlanmaktadır. Bunun Amacı, &Ccedi̇l;ÖPleri̇n Depolanması Sırasında A&Ccedi̇l;Iğa &Ccedi̇l;Ikabi̇lecek Gazların Ve KÖTÜ Kokuların Havaya Karışmasını ÖNlemekti̇r. &Ccedi̇l;ÖP Konteyneri̇ni̇ Kullanan Ki̇şi̇leri̇n Kapakları Kapatmaları Konusunda Da Bi̇li̇n&Ccedi̇l;Lendi̇ri̇lmeleri̇ Gerekmektedi̇r.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın